mars 2020

    • Vi på Hotel von Kraemer följer noga de direktiv som de svenska myndigheterna utfärdar.  

      Vår högsta prioritet är våra gästers och medarbetares hälsa och välbefinnande. 

      Rutiner för strikt handhygien för alla våra medarbetare och våra hotellgäster som påminns och uppmuntras att tvätta sina händer ofta och noggrant.  Utöver våra redan strikta regler kring renhållning ökar vi frekvensen av desinficering av frekvent använda ytor som exempelvis dörrhandtag, kortterminaler och hissknappar.   Upprätthållna rutiner för kollegor likväl ...
    • Läs mer