Vem var von Kraemer?

Hotel von Kraemer är naturligtvis döpt efter den lilla gatan i Kåbo som det ligger vid, von Kraemers allé. Gatan i sin tur är döpt efter en familj som verkligen har satt avtryck i Uppsala: familjen von Kraemer.

Robert von Kraemer var bland annat landshövding i Uppsala län 1830 –1862 och ligger begravd på Uppsala kyrkogård . Robert von Kraemer var en mycket respekterad och driftig person och uträttade mycket positivt för Uppsala län. Bland annat såg han till att flera åar muddrades, att landsvägarna blev mindre gropiga och han var delaktig i att grunda Sveriges Lantbruksuniversitet vid Ultuna. Han var också mycket kulturellt intresserad. Robert och hans hustru Maria Charlotta hade också en dotter, Charlotte ”Lotten” von Kraemer:

 Lotten von Kraemer ägnade sitt liv åt att främja författarskap, fredsarbete och jämställdhet. Vid sin död testamenterade hon hela sin förmögenhet till en stiftelse hon kallade ”Samfundet De Nio” som stöd till författare som utmärkt sig. Samfundet existerar än idag och delar varje år ut stipendier från avkastningen av Lottens förmögenhet.

 Lotten von Kræmer föddes 1828, dog vid 84 års ålder och ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård. Lotten von Kraemer växte upp i en familj och i en omgivning som gav förutsättningar för ett rikt och vänfyllt liv i en frisinnad och modern anda. Miljön i hemmet var starkt intellektuell, man umgicks i dåtidens kultur- och lärdomselit, däribland representanter från kungahuset.

 Lotten deltog aktivt i det sociala livet, både som skådespelare, dansös och i samtal kring litteratur och politik. Hon var en vänlig och inspirerande person som hade stor förmåga att vinna vänner. Den kulturellt blomstrande miljön i barndomens Uppsala kom att prägla resten av hennes liv.  Lotten von Kraemer publicerade både skönlitterära verk och diktsamlingar. Hon gav också ut en litterär tidskrift med namnet Vår tid, som självaste Oscar II skrev i.

 

Samfundet De Nio

Lotten von Kraemer testamenterade hela sin kvarlåtenskap till ett värde av 40 miljoner i dagens penningvärde till ett samfund för litteraturen som hon kallade ”Samfundet De Nio” vars syfte är att främja skönlitteratur, freds- och jämställdhetsfrågor. Avkastningen av förmögenheten delas ut till författare och skribenter som utmärkt sig. Under åren har till exempel Astrid Lindgren, Viktor Almquist, Elin Wägner, Hjalmar Gullberg, Karin Boye, Karl Vennberg och Sara Lidman varit medlemmar. Samfundet finns än idag och några av medlemmarna är till exempel Kerstin Ekman och Niklas Rådström.