Vår värdegrund

Hotel von Kraemer ska ge harmoni mellan gäster, medarbetare och omvärld och vill erbjuda den högsta upplevda boendekvaliteten i Uppsala.

 Vår värdegrund bygger på tankar och intentioner om hur vi vill arbeta och hur vi vill att våra gäster ska uppleva sin vistelse hos oss

Hotel von Kraemers värdeord är
ÖPPET, INSPIRERANDE OCH EMPATISKT

Hotel von Kraemer ska ha öppna dörrar för alla människor och se till allas behov. Vårt hotell ska vara öppet för nya rön och nya idéer. Atmosfären ska uppmuntra till tänkande och reflekterande, i en stillsam och sober miljö. Vi ska vara vänliga, inspirerande och välkomnande, med hög service, proaktivitet och idérikedom.

Med empati och lyhördhet, vill vi möta våra gästers behov och erbjuda en kulturellt blomstrande miljö med stimulans och förströelse både inom- och utomhus.